REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PRACTIC

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE


Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.practic24.pl
Sprzedającym jest Firma Practic Alicja i Jan Pichórz, z siedzibą w Krakowie, ul. Grota Roweckiego 10, 30 – 348 Kraków. Przedsiębiorstwo wpisane do Ewidencji Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa pod numerem wpisu 59973/1997r. Zarejestrowane pod numerem NIP: 679 24 24 410, Regon: 351 361 329, zwane także zamiennie „Sprzedającym”.
Korespondencję elektroniczną dotyczącą działalności sklepu internetowego należy wysyłać na adres e-mail: sklep@practic24.pl, natomiast korespondencję drogą pocztową należy kierować na adres: Practic, ul. Grota Roweckiego 10, 30-348 Kraków. Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać także pod nr tel. 12 267-66-66, 12 261-16-10.


SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ


Ceny widoczne na stronie internetowej www.practic24.pl to ceny detaliczne brutto (zawierające podatek VAT w wysokości 23%) wyrażone w złotych polskich.
Zamówienia można składać poprzez stronę internetową, drogą mailową bądź telefonicznie.
Warunkiem realizacji zakupu jest akceptacja regulaminu, rejestracja w systemie oraz prawidłowe wypełnienie przez Kupującego formularza zamówienia, który jest zamieszczony na stronach sklepu internetowego, w tym podanie dokładnego adresu wysyłki towaru oraz numeru telefonu i adresu e-mail Kupującego.
Nieprawidłowo wypełnione bądź niekompletne formularze będą weryfikowane poprzez kontakt z Kupującym. W przypadku braku możliwości kontaktu z Kupującym oraz braku danych niezbędnych do prawidłowej realizacji Zamówienia, Sprzedający może je anulować.
Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: paragony, faktury VAT, faktury VAT korygujące.
Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

 

Koszty i terminy zamówień

Towar zostanie wysłany na adres podany przez wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia, telefonicznie bądź poprzez e-mail. Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o nieprawidłowościach w wypenionym formularzu, jeżeli dokonanie wysyłki będzie niemożliwe lub też może zostać ona opóżniona.
Towar dostarczamy poprzez firmę kurierską bądź Pocztę Polską w przypadku wybrania takiej dostawy.
Przesyłkę dostarczamy zgodnie z terminem zaznaczonym z zakładce „Koszty wysyłki”. Czas dostawy jest orientacyjny. Do tego czasu należy doliczyć czas zaksięgowania wpłaty w przypadku wyboru przelewu tradycyjnego lub online.
Dodatkowe koszty przesyłki, jakimi obciążony jest kupujący, określone zostały w cenniku (zakładka „Koszty wysyłki”) i zostaną podliczone automatycznie przez Sklep w momencie składania zamówienia. Wysokość opłat zależna jest od wybranego środka transportu, wielkości zamówienia oraz sposobu płatności.
Płatności
Na każdy sprzedany produkt zostaje wystawiony paragon bądź faktura VAT.
Płatności za zamówiony towar dokonać można w następujący sposób:
– za pobraniem (przy odbiorze towaru),
– przelewem (płatność z góry na konto bankowe sklepu)
– gotówką przy odbiorze osobistym w sklepie.
Sprzedający zastrzega sobie prawo dla wybranego asortymentu do ograniczenia metod płatności poprzez ich wyłączenie na stronie.
Transakcje dokonywane kartą kredytową oraz e-przelewem obsługuje Dotpay.pl

 

Odbiór towaru 

Wysyłki towaru można dokonać wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Przy odbiorze paczki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić opakowanie pod kątem uszkodzeń. Jeżeli stan taśm lub plomb umieszczonych na przesyłce uległ uszkodzeniu bądź opakowanie jest zniszczone, nie należy przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się ze sklepem celem wyjaśnienia.

 

Odstąpienie od umowy

Osoba, która zawarła umowę na odległość, ma prawo do jej odstąpienia bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie do 14 dni od otrzymania towaru bądź od dnia zawarcia umowy dotyczącej świadczenia usługi.
Odstępując od umowy przedmiot zawartej umowy musi spełniać następujące warunki:
– stan towaru powinien być niezmieniony, bez śladów użytkowania.
– muszą Państwo posiadać oryginalne opakowanie
Po odesłaniu towaru razem z otrzymaną z nim fakturą oraz zaznaczoną częścią „Zwrot” niezwłocznie przystąpimy do zwrotu wartości towaru w terminie do 14 dni.
Nie zwracamy kosztów przesyłki
Nie przyjmujemy żadnych przesyłek za pobraniem.
Zwrot następuje przy pomocy takiego samego sposobu płatności, jakiego dokonał Kupujący, chyba że Kupujący wyrazi zgodę na inny.
Kupujący wysyła towar na swój koszt na adres sprzedającego.
Kupujący ponosi odpowiedzialność za pomniejszenie wartości towaru w przypadku niewłaściwego korzystania z produktu, wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Mianem Kupującego w tym dziale rozumie się przez konsumenta i stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonała zakupu w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą bądź zawodową.
Zwrotu nie podlegają towary nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Kupującego lub służące zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb. W szczególności dotyczy to produktów, na których na zlecenie zamawiającego Sprzedający dokonał przeróbek, nadruków, haftów, naszyć i innych wszelakiego rodzaju zmian.

 

Gwarancja, rękojmia, procedura reklamacji

Towary znajdujące się w sklepie są pierwszej jakości i w obowiązku Sprzedawcy jest dostarczenie ich bez wad.
W przypadku nabycia wadliwego produktu Klient może złożyć reklamację na podstawie rękojmi lub gwarancji (o ile Sprzedawca złożył oświadczenie gwarancyjne).
 Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub Sprzedającego, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Jeżeli nie przewidziano inaczej termin gwarancji wynosi 2 lata od wydania towaru. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.
Sprzedający w ramach rękojmi odpowiada wobec Konsumenta za wady przedmiotu przez okres 2 lat od wydania towaru.
Jeżeli kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.
Reklamację można złożyć w siedzibie Sprzedającego lub w każdym z punktów sprzedaży, za pomocą telefonu, e-mail, lub pocztą.
Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, kupujący może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jednakże kupujący nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne.
Konsument może żądać usunięcia wady rzeczy na wolną od wad albo wymiany, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę.
Sprzedający powinien ustosunkować się do złożonej reklamacji w czasie 14 dni. Jeśli tego nie zrobi, reklamacja zostaje uznana za zasadną.
Koszty związane z uznaną reklamacją ponosi Sprzedający.

 

Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Sprzedający.
Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie w celu realizacji umów sprzedaży lub świadczenia usług, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane są przekazywane dobrowolnie.
Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
Jeżeli jakiekolwiek postanowienie regulaminu jest sprzeczne z obowiązującym prawem lub z którąkolwiek z klauzul niedozwolonych określonych w Rejestrze klauzul niedozwolonych UOKiK to staje się ono nieważne a zakres praw i obowiązków stron ustala się na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa i pozostałej niesprzecznej treści Regulaminu.

 


Data opublikowania regulaminu:
25.01.2016 r.